צוואות, ירושות, סכסוכי עיזבונות, מעמד אישי ויחסי ממון

למשרד עו”ד זוהר שם טוב מומחיות וניסיון ייחודי ומקיף בפתרון סוגיות הקשורות במשפט מסחרי בין אישי/בין דורי, בצוואות, ירושות וסכסוכי עיזבונות, לרבות ניהול עיזבונות, מימוש, הגנה מפני תהליכי מימוש וכיו”ב.

עם מותו של אדם עזבונו מוקנה ליורשיו. הירושה נחלקת לירושה על פי דין או לירושה לפי צוואה. ההבנה המשפטית של אופן החלוקה לדרגות הירושה על פי דין (עצי המשפחה או ה”פרנטלות”) או במצב של צוואה, לפי הצוואה, הנה חשובה ביותר ומורכבת על פי הנסיבות.

למשרד עו”ד זוהר שם-טוב ניסיון מקיף הן בכל הנוגע לעריכת צוואות וקיום צוואות ומימושן והן בכל הנוגע לסכסוכים הקשורים בזהות היורשים.

למשרד עו”ד זוהר שם-טוב ניסיון מוכח בטיפול בהצלחה, בהליכי התנגדות לצוואות, הכוללות לא אחת טענות מוכרות בכל משפחה של ניכור הורי גלוי ונישול/הדרה של בני משפחה באופן בלתי מוצדק; השפעה בלתי הוגנת של חולשה או ליקוי פיזי/נפשי אצל המוריש וניצול המצב הנפשי והפיזי של המוריש, וטענות רבות ונוספות המצויות בלב ליבו של תפיסת היסוד כי צוואת המוריש צריכה להיות צוואת אמת, הנשענת על רצונו של המוריש כשרצונו חף מהטיות וליקויים.

למשרד עו”ד זוהר שם-טוב ניסיון מוכח במורכבות הנדרשת בהובלת הליכי התנגדות לצוואות, הדורשים ידע וניסיון ביישום הוראות הדין ודיני הראיות הספציפיים החלים בנושא התנגדויות. בין היתר הדבר כולל ניסיון מקיף בחקירות עדים ומומחים ושימוש בחוות דעת מומחים להוכחת דמנציה/אלצהיימר. לעו”ד זוהר שם טוב יכולת וניסיון מוכח בהכרה לעומק של מאפייני ליקויים אלה (וליקויים רפואיים אחרים הנוגעים לסוגיות אלה), להצלחת כל תיק ותיק.

בכלל זאת למשרד עו”ד זוהר שם-טוב ניסיון מוכח בניהול הליכים הנוגעים לסוגיות אפוטרופסות ומימוש נכסים, התנגדויות/ביטול הליכי אפוטרופסות; מימוש נכסים; אישורי עסקאות בנכסים וכיו”ב.

בכלל זאת במהלך השנים צבר משרד עו”ד זוהר שם-טוב, ניסיון מקיף בכל הנוגע לסכסוכים מתחום המעמד האישי, לרבות יחסי ממון וחלוקת רכוש; העתקת מגורים (הליך מורכב שכלל התנגדות להעתקת מגורי ילדים למדינה זרה); טענות להפחתת/שלילת מזונות ומדור בשל “גניבת” זרע; הליכי קביעת אבהות; הליכי ביטול הענקה/מתנות (כולל בטענה לחשבון “משותף” בגיל השלישי); הליכים וסכסוכים הנוגעים לחלוקה והערכת שווי חברות/שותפות בעסק משפחתי ופירוק עסק משפחתי; וכן הסכמים שונים ומגוונים בתחומי המעמד האישי המשיקים לתחומים אלה. 

למקרים ודוגמאות לחץ כאן