נדל”ן ועסקאות מקרקעין

למשרד עו”ד זוהר שם-טוב ידע וניסיון מקיף בייצוג בעסקאות מקרקעין, לרבות עסקאות יד שנייה בתחומים פרטי ומסחרי; עסקאות מכר מקבלן (יד ראשונה); עסקאות שכירות (הן פרטי והן מסחרי); קבוצות רכישה; עסקאות תמ”א 38 מגוונות; ייצוג בהליכי תכנון ובניה, ייצוג בתביעות ליקויי בנייה, ייצוג בהפרות הסכם ותביעות משפטיות בנושאים אלה, ועוד.

הייצוג בידי משרד עו”ד זוהר שם-טוב, כולל מגוון של תחומי ידע שדרושים לצורך קידום העסקה, החל משלב המשא ומתן החוזי ואופן התנהלות אל מול הצד המוכר/רוכש, התנהלות מול צד ג’, לרבות מתווכים, טיפול ברישומים והסרת/רישום הערות לביצוע העסקה (רישום הורשה/צוואה, תיקוני רישום בלשכת רישום מקרקעין וכיו”ב), טיפול בכל הכרוך בהבאת העסקה לכדי חתימה והמשך הטיפול עד גמר העסקה ורישום הבעלות.

ניסיון משרד עו”ד זוהר שם-טוב, כולל אישורי עסקאות אל מול האפוטרופוס הכללי והגשת בקשות לאישורי עסקה, טיפול במיסוי מקרקעין ובסוגיות המיסוי השונות שעולות בעסקה, ואף ניסיון והופעה אל מול שמאי מכריע בסוגיות היטל השבחה מתוכנית משביחה (תוכניות הרובעים 3/4 בתל אביב כדוגמא).

כמו כן, משרד עו”ד זוהר שם-טוב, ייצג ומייצג צדדים, קבלנים ופרטים, בהליכים משפטיים הנוגעים לסוגיות מקרקעין מורכבות – לרבות הפרות הסכמי שיתוף בקבוצות רכישה; תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין ורישומים בנכסים שבניהול/חכירת המנהל; תביעות הצהרתיות בנוגע להפקעות מקרקעין וכיו”ב.

כמו כן משרד עו”ד זוהר שם-טוב ייצג ומייצג קבלנים, וועדי בתים ופרטים בתחומי תכנון ובניה, ובהתנגדויות בעל זכויות/דיירים להיתר בניה/תוכניות בניין עיר (תב”ע).

למשרד עו”ד זוהר שם-טוב ניסיון נוסף ומקיף בייצוג בהליכים בפני המפקח על הבתים המשותפים בסוגיות השונות בסמכות הערכאה הנ”ל, לרבות סכסוכים הנוגעים לשימוש/בנייה בשטח משותף לרבות ייצוג בנושאים הקשורים במימוש זכויות הבניין המשותף/הנציגות ברכוש המשותף; ועוד.  

הניסיון המקיף “360 מעלות” בשלל הסוגיות והתחומים הדרושים להבנה מעמיקה בתחום זה מסייע למשרד עו”ד זוהר שם-טוב לקדם את עניינו של הלקוח בצורה מיטבית ולהביא ערך מוסף עמו לכל עסקה כמו גם לכל הליך שבעניינים אלה.

למקרים ודוגמאות לחץ כאן